logo
Husky 50 år

Compact 2

Flex

Cyklon 2

Whisper 2

Pro 100

Pro 200

Titan

Pro Automatic

Produktlista 2017

Limfritt rördelar

Svagströmskabel

Rörövergångar

Ljuddämpare

Rörböjar

Grenrör

Skarvmuffar

Rörklämmor ID-45

Rörklämmor ID-450

Utblåsventil ID-52

Täckbrickor

Montageplatta ID-08

Montageplatta ID-10

Montageplatta ID-88

Adapter suguttag

Suguttagsförläng.

Garageuttag

Suguttag Classic

Suguttag VEX

Sugutta. Excellent

Suguttag Deco

Suguttag metall

Suguttag rostfri

Montagebox

Vacpan sockeluttag

Cansweep sockeluttag

Cansweep designfront

Installation centraldammsug.

Rördragning - förslag O vägled.

Måttbeskrivningar nya centralenh.

Måttbeskrivningar äldre centralenh.

Montering F15
Clean Airfilter

Hide-A-Hose
 

Städpaket
 

Installationspaket
 

Slangvinda
Pro o Basic Reel

C-463

A-594

AC-594

W-653

WD-548

WD-757

AirCyklon

Whisper-SE

Whisper 2

Pro 10

Pro 20

Dammpåsar & Filter

CleanAir Filtertillsats

Compact²
 

A-594
 

Whisper²,Flex,
Cyklon

AC-594
 

Pro 100-200
 

Drift o skötsel
Q-EXTRA

Pro 500
 

Underhåll slangar äldre modeller (BIP-serien)

Underhåll slangar äldre modeller-2 (BIG serien)

Byte handtag
OLD-1308 (on/off)

Byte handtag EXCELLENT-1308

Byte kolborstar äldre maskiner

Kolborstbyte Q-Extra/Air & A-594

Byte kretskort äldre modeller

Byte kretskort nyare modeller

Funktionskontroll
Motor o Kretskort

Kontroll av motorkondition

Dåligt sug & stopp i rörsystem

Husky modell ID
1993-2018

Husky modell ID 1993-2018

Husky
Slanghandtag

Husky Slanghandtag